ทำไมต้อง DGA Digital ID ?

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DGA Digital ID) นอกจากจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบต่างๆแล้ว ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า "OpenID" ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินซ้ำ (Single Sign-On) อีกด้วย
vpn_key

ล็อกอินสะดวก

ผู้ใช้งานไม่ต้องจำบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านหลายๆชุด ใช้เพียงแค่ชุดเดียวก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งานบริการต่างๆที่ได้รับการพัฒนาให้รองรับเทคโนโลยี OpenID ได้

access_time

ประหยัดเวลาลงทะเบียน

ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆ และไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินซ้ำเพราะระบบใช้เทคโนโลยี Single Sign-On ล็อกอินเพียงครั้งเดียว

fingerprint

รองรับการพิสูจน์ตัวตน

ระบบรองรับการพิสูจน์ตัวตนในรูปแบบดิจิทัลของผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานบริการต่างๆ โดยใช้ระดับความน่าเชื่อถือของอัตลักษณ์ (Identity Assurance Level : IAL) เป็นเกณฑ์

มุมนักพัฒนาระบบ

เรามีตัวอย่าง source code (ภาษา C#) เพื่อพัฒนาระบบของท่านให้สามารถล็อกอินโดยใช้ DGA Digital ID ของเราได้